Cinema Savvy


Adorenarin doraibu Movie

Adorenarin doraibu Info:

Released in US May 5, 2000
Total US Gross $77,313
United States TitleAdrenaline Drive
Genres Foreign Language
Distributed by Shooting Gallery
Source Original Screenplay
Major Genre Comedy
Country Japan

Adorenarin doraibu Cast:

Masanobu Ando    ( as Satoru Suzuki )
Hikari Ishida    ( as Shizuko Sato )
Kirina Mano   
Kazue Matsugae    ( as Head Nurse )
Yutaka Matsushige    ( as Kuroiwa )
Yu Tokui    ( as Chinpira (Yakuza) )
Koichi Ueda   All Posters
Purchase Adorenarin doraibu PosterAmazon
Buy Adorenarin doraibu MovieBrowse Other Movies:
(Actors)   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    (TV Shows)

Movie Awards | Movie QuotesFilm Strip  CinemaSavvy.com